Sanktuarium Markowice
Dziś jest wtorek, 27 lutego 2024 r.
imieniny obchodzą: Anastazja, Wiktor, Gabriel
Ochrona danych osobowych w Kościele

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Markowicach wdrożyła  system ochrony danych osobowych przetwarzanych w Parafii zgodnie z poniższymi aktami prawnymi:

  • Dekretem ogólnym w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r. (dalej: Dekret)
  • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
    27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO);

 

Organizacja systemu ochrony danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 5 ust. 4  Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r. przetwarzanych dla potrzeb Parafii  i obowiązków wynikających z przepisów prawa cywilnego i kościelnego   jest:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP

w Markowicach

Markowice 5, 88-320 Strzelno

Reprezentowana przez Proboszcza

2. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw  lub  wolności osób fizycznych      o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP   wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.

3. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP  wyznaczyła Inspektora ochrony danych odpowiadającego za monitorowanie przestrzegania Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych oraz Polityki bezpieczeństwa w dziedzinie ochrony danych osobowych:

Mariusz Kończak mail: mariuszko@gmail.com

 

Przykładowa klauzula zgody dla intencji mszalnej:

Zgodnie z art. 7  ust 1 pkt 1   Dekretu ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r.  wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów np. zamówienia intencji.

 

Przykładowa klauzula obowiązku informacyjnego:

Zgodnie z art. 11  Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r.  , informuje Pana/Panią, że:

1. Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP

w Markowicach

Markowice 5, 88-320 Strzelno

Reprezentowana przez Proboszcza

2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r. celem zamówienia intencji mszalnej

3. Podanie danych nie jest obowiązkowe, brak podania danych uniemożliwi wygłoszenie pełnych danych zamawiającego intencję mszalną

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres intencji i okres prowadzenie księgi intencji.

5. Dane osobowe nie będą przekazania do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Posiada Pan/ Pani prawo do:

  1. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  2. wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych;

7. Inspektorem Ochrony Danych w Parafii jest:

Mariusz Kończak mail: mariuszko@gmail.com

Plan Służby Bożej
Biuro parafialne
Duszpasterze
Sakramenty
Pogrzeb, cmentarz parafialny
Zasięg terytorialny parafii
Ochrona danych osobowych w Kościele
Copyright © 2014 Sanktuarium w Markowicach
W ramach strony markowice.eu stosujemy pliki cookies. Możesz samodzielnie zarządzać cookies i dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce.
Więcej informacji znajdziesz na stronie cookies.